Til forsiden
OM HAB af 1954
BESTYRELSEN
NYTTIGE OPLYSNINGER
SELVBETJENING

INFORMATION

Af hensyn til personalets sikkerhed er vores kontor pengeløst. Det vil sige at du ikke kan betale med kontanter på kontoret. Vi modtager kun dankort eller visa/dankort og ingen andre kort.

Medlemskab
Alle, der er fyldt 15 år, kan blive medlem af boligforeningen. Et medlemskab er personligt og koster:
Indmeldelse kr. 200,00. - og der skal betales et ajourføringsgebyr på 75,- kr. pr. år.

Herefter får man et medlemsnummer, som er det nummer, der viser ens anciennitet i boligorganisationen( passiv medlem) men medlemsnummeret tæller stadig i anciennitet. Se nyt om medlemskab.

Ønsker man at søge lejligheder skal man på en vente-oprykningsliste for at en ansøgning er gyldig
(aktiv medlem).

Indmeldelsen foregår på vores hjemmeside eller på www.bolighorsens.dk Hvis du ikke har computer kan du henvende dig personligt til kontoret. Såfremt du har spørgsmål omkring dit medlemskab, problemer i dit lejemål eller andet kan du sende os en mail på:  post@bolighorsens.dk eller ringe til kontoret på telefon 75 66 67 67.

Ledige lejligheder
Alle aktive medlemmer bliver spurgt først. Herefter opslås disse på vores hjemmeside efter "først til mølle" princippet".

Medlemmerne kan selv holde sig orienteret om ledige lejligheder via ovennævnte kanaler men er altid velkommen til at kontakte kontoret (7566 6767) for yderligere oplysninger.

Tildeling af lejligheder
For alle ledige lejligheder gælder, at beboere, i den pågældende afdeling har 1. prioritet til at søge på lejlighederne Beboere fra andre afdelinger i boligorganisationen har 2. prioritet, og 3. Prioritet er medlemmer udefra.
For at opnå fortrinsretten til 1. og 2. prioritet, skal man kunne afgive en lejlighed i afdelingen eller i en anden af boligforeningens afdelinger.

Alle nøgler udleveres  til ny lejer, hvis indskud og 1. måneds husleje er betalt,  den 1. eller 15. i måneden. Viceværten aftaler selv nærmere  tidspunkt for udleveringen med den nye lejer.
Såfremt den 1. eller 15. falder på en weekend eller helligdag, udleveres nøglerne den sidste hverdag inden den 1. eller 15. Ved udlevering i disse tilfælde er det ny lejer der har det fulde ansvar og risiko for lejemålet fra nøgleudleveringstidspunktet.

I øvrigt henvises til udlejningsreglerne for almene boliger.

Horsens Andelsboligforening af 1954 | Gl. Jernbanegade 3 | 8700 Horsens | Tlf.: 7566 6767 | post@bolighorsens.dk